Oświadczenie EBC

Poniższe oświadczenie pochodzi z oficjalnej strony Europejskiego Banku Centralnego:

Źródło: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2023/html/ecb.mp230316~aad5249f30.en.html

„Przewiduje się, że inflacja pozostanie zbyt długo na zbyt wysokim poziomie. W związku z tym Rada Prezesów podjęła dziś decyzję o podwyższeniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 50 punktów bazowych, zgodnie z jej determinacją, by zapewnić szybki powrót inflacji do średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2%. Podwyższony poziom niepewności wzmacnia znaczenie opartego na danych podejścia do decyzji Rady Prezesów w zakresie stóp procentowych, które będą określane na podstawie oceny perspektyw inflacji w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, dynamiki inflacji bazowej oraz siła transmisji polityki pieniężnej.

Rada Prezesów uważnie monitoruje bieżące napięcia rynkowe i jest gotowa reagować w razie potrzeby, aby zachować stabilność cen i stabilność finansową w strefie euro. Sektor bankowy strefy euro jest odporny i ma silną pozycję kapitałową i płynnościową. W każdym razie zestaw narzędzi polityki EBC jest w pełni wyposażony, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie płynności dla systemu finansowego strefy euro i zapewnić płynną transmisję polityki pieniężnej.

Nowe projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC zostały sfinalizowane na początku marca, przed niedawnym pojawieniem się napięć na rynkach finansowych. Jako takie, napięcia te implikują dodatkową niepewność wokół podstawowych ocen inflacji i wzrostu. Przed tymi ostatnimi wydarzeniami podstawowa ścieżka inflacji zasadniczej została już zrewidowana w dół, głównie ze względu na mniejszy niż wcześniej oczekiwano udział cen energii. Zdaniem ekspertów EBC inflacja wyniesie obecnie średnio 5,3% w 2023, 2,9% w 2024 i 2,1% w 2025. Jednocześnie presja cenowa pozostaje silna. Inflacja z wyłączeniem energii i żywności w lutym nadal rosła, a eksperci EBC spodziewają się, że w 2023 wyniesie średnio 4,6%, czyli więcej niż przewidziano w grudniowych projekcjach. Następnie prognozuje się, że spadnie do 2,5% w 2024 r. i 2,2% w 2025 r., ponieważ presja wzrostowa wynikająca z wcześniejszych wstrząsów podażowych i ponownego otwarcia gospodarki zanika, a zacieśnianie polityki pieniężnej w coraz większym stopniu ogranicza popyt.

Bazowe prognozy wzrostu w 2023 r. zostały zrewidowane do średnio 1,0% w wyniku zarówno spadku cen energii, jak i większej odporności gospodarki na wymagające otoczenie międzynarodowe. Eksperci EBC spodziewają się następnie dalszego przyspieszenia wzrostu, do 1,6%, zarówno w 2024, jak i 2025, czemu sprzyjać będzie solidny rynek pracy, poprawa zaufania i ożywienie realnych dochodów. Jednocześnie przyspieszenie wzrostu w 2024 i 2025 roku jest słabsze niż prognozowano w grudniu ze względu na zacieśnienie polityki pieniężnej.
Podstawowe stopy procentowe EBC

Rada Prezesów postanowiła podnieść trzy podstawowe stopy procentowe EBC o 50 punktów bazowych. W związku z tym oprocentowanie podstawowych operacji refinansujących oraz oprocentowanie kredytu lombardowego i depozytu w banku centralnym na koniec dnia zostanie podwyższone do odpowiednio 3,50%, 3,75% i 3,00% ze skutkiem od 22 marca 2023 roku.
Program skupu aktywów (APP) i program skupu awaryjnego w czasie pandemii (PEPP)

Portfel APP zmniejsza się w wymiernym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje wszystkich płatności głównych z tytułu zapadających papierów wartościowych. Spadek wyniesie średnio 15 mld euro miesięcznie do końca czerwca 2023 r., a jego późniejsze tempo zostanie określone w czasie.

Jeśli chodzi o OIPE, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach programu co najmniej do końca 2024 r. W każdym razie przyszłe wycofywanie portfela OIPE będzie zarządzane w taki sposób, aby uniknąć zakłóceń odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej.

Rada Prezesów będzie nadal stosować elastyczność w reinwestowaniu terminowych umorzeń w portfelu PEPP, aby przeciwdziałać zagrożeniom mechanizmu transmisji polityki pieniężnej w związku z pandemią.
Operacje refinansujące

W miarę jak banki spłacają kwoty pożyczone w ramach ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, Rada Prezesów będzie regularnie oceniać, w jaki sposób ukierunkowane operacje pożyczkowe wpływają na nastawienie polityki pieniężnej.


Rada Prezesów jest gotowa dostosować wszystkie swoje instrumenty w ramach swojego mandatu, aby zapewnić powrót inflacji do docelowego poziomu 2% w średnim okresie oraz zapewnić sprawne funkcjonowanie transmisji polityki pieniężnej. Zestaw narzędzi polityki EBC jest w pełni wyposażony, aby w razie potrzeby zapewnić wsparcie płynności dla systemu finansowego strefy euro. Ponadto instrument ochrony transmisji jest dostępny w celu przeciwdziałania nieuzasadnionej, chaotycznej dynamice rynku, która stanowi poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, umożliwiając w ten sposób Radzie Prezesów skuteczniejsze wypełnianie jej mandatu w zakresie stabilności cen.”

Tłumaczenie automatyczne: Google

Fx-zone

Wszelkie prawa zastrzeżone, linkowanie dozwolone. Kopiowanie, powielanie tekstu na inne strony internetowe zabronione. Chcesz coś wykorzystać, przedrukować, skontaktuj się redakcją Fx-Zone.Przedstawiona analizy, komentarze, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów, nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.Polityka prywatności: https://fx-zone.pl/polityka-prywatnosci/polityka-prywatnosci/

0 0 votes
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komenatrze
Facebook
0
Masz ochotę skomentować?x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap