Oświadczenie EBC

Dzisiaj, zgodnie z silnym zaangażowaniem Rady Prezesów w jej mandat w zakresie stabilności cen, Rada Prezesów podjęła dalsze kluczowe kroki, aby zapewnić powrót inflacji do celu na poziomie 2% w średnim okresie. Rada Prezesów podjęła decyzję o podniesieniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 50 punktów bazowych i zatwierdziła instrument ochrony transmisji (TPI).

Rada Prezesów uznała, że ​​zasadne jest zrobienie pierwszego większego kroku na ścieżce normalizacji stóp procentowych niż zapowiadano na poprzednim posiedzeniu. Podstawą tej decyzji jest zaktualizowana ocena ryzyka inflacyjnego Rady Prezesów oraz wzmocnione wsparcie TPI dla efektywnej transmisji polityki pieniężnej. Będzie wspierać powrót inflacji do średniookresowego celu Rady Prezesów poprzez wzmocnienie zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych i zapewnienie dostosowania warunków popytu do celu inflacyjnego w średnim okresie.

Na najbliższych posiedzeniach Rady Prezesów właściwa będzie dalsza normalizacja stóp procentowych. Dzisiejsze wyprzedzenie wyjścia z ujemnych stóp procentowych pozwala Radzie Prezesów na przejście na podejście do decyzji w sprawie stóp procentowych – posiedzenie po posiedzeniu. Przyszła ścieżka stóp procentowych Rady Prezesów będzie nadal zależeć od danych i pomoże osiągnąć cel inflacyjny na poziomie 2% w średnim okresie. W kontekście normalizacji polityki Rada Prezesów oceni opcje wynagrodzenia nadwyżki posiadanych środków płynnych.

Rada Prezesów oceniła, że ​​ustanowienie TPI jest niezbędne dla wsparcia efektywnej transmisji polityki pieniężnej. W szczególności, ponieważ Rada Prezesów kontynuuje normalizację polityki pieniężnej, wskaźnik TPI zapewni płynną transmisję nastawienia polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro. Jednolitość polityki pieniężnej Rady Prezesów jest warunkiem koniecznym, aby EBC mógł wywiązać się ze swojego mandatu w zakresie stabilności cen.

Wskaźnik TPI będzie dodatkiem do zestawu narzędzi Rady Prezesów i może zostać aktywowany w celu przeciwdziałania nieuzasadnionej, nieuporządkowanej dynamice rynku, która stanowi poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej w strefie euro. Skala zakupów TPI zależy od powagi zagrożeń, z jakimi wiąże się transmisja polis. Zakupy nie są ograniczone ex ante. Zabezpieczając mechanizm transmisji, TPI umożliwi Radzie Prezesów skuteczniejsze wypełnianie mandatu w zakresie stabilności cen.

W każdym razie elastyczność w zakresie reinwestycji umorzeń należnych w ramach portfela programu zakupów awaryjnych na wypadek pandemii (PEPP) pozostaje pierwszą linią obrony w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla mechanizmu transmisji związanego z pandemią.

Szczegóły TPI zostały opisane w osobnym komunikacie prasowym, który zostanie opublikowany o 15:45 CET.
Podstawowe stopy procentowe EBC

Rada Prezesów podjęła decyzję o podniesieniu trzech podstawowych stóp procentowych EBC o 50 punktów bazowych. W związku z powyższym oprocentowanie podstawowych operacji refinansujących oraz oprocentowanie kredytu lombardowego i depozytu w banku centralnym zostanie podniesione odpowiednio do 0,50%, 0,75% i 0,00% ze skutkiem od 27 lipca 2022 roku.

Na najbliższych posiedzeniach Rady Prezesów właściwa będzie dalsza normalizacja stóp procentowych. Dzisiejsze wyprzedzenie wyjścia z ujemnych stóp procentowych pozwala Radzie Prezesów na przejście na podejście do decyzji w sprawie stóp procentowych – posiedzenie po posiedzeniu. Przyszła ścieżka stóp procentowych Rady Prezesów będzie nadal zależeć od danych i pomoże osiągnąć cel inflacyjny na poziomie 2% w średnim okresie.
Program zakupu aktywów (APP) i program zakupów awaryjnych na wypadek pandemii (PEPP)

Rada Prezesów zamierza nadal reinwestować, w całości, spłaty kwoty głównej zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP przez dłuższy czas po dacie rozpoczęcia podnoszenia podstawowych stóp procentowych EBC, a w każdym razie tak długo, jak będzie to konieczne utrzymanie odpowiednich warunków płynności i odpowiedniego nastawienia polityki pieniężnej.

Jeśli chodzi o OIPE, Rada Prezesów zamierza reinwestować spłaty kapitału z zapadających papierów wartościowych zakupionych w ramach programu co najmniej do końca 2024 r. odpowiednie stanowisko w zakresie polityki pieniężnej.

Umorzenia należne w ramach portfela OIPE są reinwestowane w sposób elastyczny w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla mechanizmu transmisji związanego z pandemią.
Operacje refinansujące

Rada Prezesów będzie nadal monitorować warunki finansowania bankowego i dbać o to, aby zapadalność operacji w ramach trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III), nie utrudniała płynnej transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów będzie również regularnie oceniać, w jaki sposób ukierunkowane operacje kredytowe przyczyniają się do kształtowania jej polityki pieniężnej.


Rada Prezesów jest gotowa dostosować wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie celu 2% w średnim okresie. Nowy wskaźnik TPI Rady Prezesów zapewni płynną transmisję jej nastawienia w polityce pieniężnej w całej strefie euro.”

Źródło oświadczenia: oficjalna strona EBC.

Fx-zone

Wszelkie prawa zastrzeżone, linkowanie dozwolone. Kopiowanie, powielanie tekstu na inne strony internetowe zabronione. Chcesz coś wykorzystać, przedrukować, skontaktuj się redakcją Fx-Zone.Przedstawiona analizy, komentarze, poglądy i oceny są wyrazem osobistych subiektywnych poglądów autora i nie maja charakteru rekomendacji. Poglądy te jak i inne treści raportów, nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane ponosi inwestor.Polityka prywatności: https://fx-zone.pl/polityka-prywatnosci/polityka-prywatnosci/

0 0 votes
Oceń artykuł
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komenatrze
Facebook
0
Masz ochotę skomentować?x
Share via
Copy link
Powered by Social Snap